INVESTESTE IN OAMENI!
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013”
Economia
sociala este peste tot,
pentru oricine, oricand.
facebook
facebook
youtube
youtube
Economia sociala este peste tot, pentru oricine, oricand
separator RIES

R.I.E.S. - REȚEAUA INCUBATOARELOR DE ECONOMIE SOCIALĂ

ABORDARE STRATEGICĂ A DEZVOLTĂRII RESURSELOR UMANE

Beneficiar:

Asociaţia Europa pentru Dezvoltare Umană (AEDU) este o organizație non-guvernamentală, non-profit înființată formal în anul 2009, cu sediul în Municipiul Câmpulung, judeţul Argeș.

Obiectivul general AEDU îl constituie îmbunătățirea calităţii vieții și promovarea valorilor umane din România, prin susținerea și promovarea unor măsuri în domeniile vitale ale existenței cetățenilor.

Începând cu anul 2008, membrii şi colaboratori ai AEDU au sprijinit mai multe acţiuni ce au vizat îmbunătăţirea calităţii vieţii unor categorii de persoane vulnerabile, inclusiv prin sprijin în elaborarea unor proiecte destinate:

 • şomerilor din mediul rural și urban
  • persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă
  • elevilor aflaţi în pericol de abandon şcolar
  • persoanelor care au abandonat timpuriu şcoala
 • Pentru mai multe informații, accesați www.asoc-edu.ro

  Parteneri:

  Valoarea totală a proiectului: 20.277.725, 40 lei

  Durata: 36 de luni

  Regiunile de implementare: Bucureşti Ilfov, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia şi Sud Est.

  Obiectivul general al proiectului:

  Dezvoltarea de inițiative specifice economiei sociale, ajutând persoanele dezavantajate, factorii de decizie și furnizorii de servicii pentru aceste categorii sociale să joace un rol activ în îmbunătățirea condițiilor de viață ale grupurilor dezavantajate și a nivelului de dezvoltare al comunităților acestora.

  Obiective specifice:

  • Creșterea nivelului de cunoaștere a potențialului specific și a perspectivelor economiei sociale la nivel național și european;
  • Creșterea calității asistenței acordate inițiativelor din aria economiei sociale, prin dezvoltarea unei structuri specifice și a unei rețele de profesioniști care să promoveze și să susțină antreprenoriatul social pentru grupuri dezavantajate;
  • Îmbunățățirea practicilor naționale de sprijinire a antreprenoriatului social, prin dezvoltarea unui pachet integrat de servicii adresate celor interesați în dezvoltarea de iniţiative specifice economiei sociale

  Pachete de activități ale proiectului:

  • Activitati de management
  • Activitati de informare si publicitate
  • Studii și analize privind contextul economiei sociale la nivel național și European;
  • Înființarea și dezvoltarea unei rețele interregionale tip “Comunitate de Practică” pentru economie socială, susținută online;
  • Programe de formare și dezvoltare a competențelor specialiștilor în economie socială, în vederea sprijinirii dezvoltării incubatoarelor de economie socială;
  • Înfiinţarea şi dezvoltarea incubatorului de economie socială, măsură pilot în 4 regiuni de dezvoltare;
  • Înființarea și dezvoltare a 20 de întreprinderi sociale.

  Grupul țintă :

  • Formatori implicaţi în economia socială - 100
  • Specialişti în economia socială - 200
  • Persoane care aparţin grupurilor vulnerabile - 500

  dintre care:

  • Persoane care locuiesc în comunități izolate - 25
  • Persoane cu dizabilități - 25
  • Persoane de etnie roma - 100
  • Persoane din alte grupuri vulnerabile - 350

  Rezultate generale anticipate:

  • Grad crescut de cunoaştere al contextului Economiei Sociale în România;
  • Reţea tip “Comunitate de Practică” pentru economia socială dezvoltată, sistem online realizat (un blog, trei forum-uri);
  • Formarea unui corp de consultanţi/formatori (operatori) în economia socială, a unui corp de specialişti în economia socială şi a antreprenorilor sociali;
  • Birouri de Asistenţă în Antreprenoriat Social înfiinţate şi dezvoltate în cele patru regiuni de dezvoltare vizate de proiect;
  • Întreprinderi sociale (20) înfiinţate şi asistate.

  Relaţii suplimentare despre Asociaţia Europa pentru Dezvoltare Umană se pot obtine pe site-ul: www.asoc-edu.ro

  Centre de Antreprenoriat Social
  Pentru dezvoltarea și coordonarea rețelei interregionale tip comunitate de practică (RCP) și Incubatoarele de Economie Socială (IES), în cadrul proiectului a fost înființat Centrul Interregional de Economie Socială (Centrul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane și Antreprenoriat Social).
  Retea Comunitate de Practica
  RIES-CoP (Comunitatea de Practica RIES), este un instrument modern de comunicare și informare, bazat pe experienţa și cunoștințele acumulate ale membrilor săi. Aceşti actori sociali pun în comun experienţa, ideile, expertiza şi cunoştinţele lor pentru a promova economia socială în România.