INVESTESTE IN OAMENI!
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013”
Economia
sociala este peste tot,
pentru oricine, oricand.
facebook
facebook
youtube
youtube
Economia sociala este peste tot, pentru oricine, oricand
separator RIES

Diverse Studii

In cadrul proiectului RIES a fost prevazuta elaborarea unor studii / cercetari cu privire la contextul Economiei Sociale (ES) în România și Uniunea Europeană, și anume:

  • O cercetare cu privire la ES în România: actorii implicați, stadiul de dezvoltare, reglementări, mecanisme de sprijin.
  • Analiza bunelor practici la nivelul Uniunii Europene, în termeni de politici naționale privind ES.
  • Analiza comparativă între România și alte state UE - modele, programe și reglementări privind ES.
  • Analiza nevoilor grupului țintă: caracteristici, interesul privind ES, motivația de a participa la proiect.
  • Analiza stadiului ES în cele regiuni vizate în cadrul proiectului, în vederea conturării unei imagini a principalelor domenii de intervenție și identificării unor direcții în implementarea proiectului.

Toate aceste documente au fost elaborate si sunt disponibile.

Sinteze ale acestora pot fi accesate in cadrul Retelei interregionale tip “Comunitate de Practica", de catre utilizatorii inregistrati.

Centre de Antreprenoriat Social
Pentru dezvoltarea și coordonarea rețelei interregionale tip comunitate de practică (RCP) și Incubatoarele de Economie Socială (IES), în cadrul proiectului a fost înființat Centrul Interregional de Economie Socială (Centrul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane și Antreprenoriat Social).
Retea Comunitate de Practica
RIES-CoP (Comunitatea de Practica RIES), este un instrument modern de comunicare și informare, bazat pe experienţa și cunoștințele acumulate ale membrilor săi. Aceşti actori sociali pun în comun experienţa, ideile, expertiza şi cunoştinţele lor pentru a promova economia socială în România.