INVESTESTE IN OAMENI!
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013”
Economia
sociala este peste tot,
pentru oricine, oricand.
facebook
facebook
youtube
youtube
Economia sociala este peste tot, pentru oricine, oricand
27/09/2013

Decalare termene sesiunea 2 Campanie IES - Proiect RIES


Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 “ Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale”
POSDRU/84/6.1./S/53606 “RIES – Rețeaua incubatoarelor de economie socială – abordare strategică a dezvoltării resurselor umane
Activitatea 7 -  „Incubatorul de Economie Sociala”, masura pilot in 4 Regiuni de Dezvoltare.
Subactivitatea 7.5 - Lansarea si implementarea campaniei „Idei pt. Intreprinderi de Economie Sociala”, selectare 20 planuri de afaceri din 120 de propuneri.

LANSAREASESIUNII 2 A CAMPANIEI „IDEI PENTRU INTREPRINDERI DE ECONOMIE SOCIALA”,

derulata in cadrul proiectului RIES

- DECALARE TERMENE -

Incepand cu data de 16 septembrie 2013 proiectul RIES lanseaza sesiunea nr. 2 a Campaniei „Idei pentru Intreprinderi de Economie Sociala”. Aceasta sesiune vizeaza identificarea a 5 idei de afaceri in economie sociala, dezvoltate prin intermediul unor planuri de afaceri, pentru a fi sprijinite in vederea dezvoltarii de 5 noi structuri de economie sociala, in cadrul incubatoarelor de Economie Sociala din Regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud-Est si Sud-Muntenia.

Campania vizeaza persoanele din categorii de grup tinta vulnerabil, inregistrare in cadrul proiectului si care au participat la masura de formare profesionala in domeniul antreprenoriatului in economie sociala, organizata in cadrul proiectului RIES.

GRAFIC ESTIMAT PENTRU DERULAREA SESIUNII 2 A CAMPANIEI „IDEI PENTRU AFACERI DE ECONOMIE SOCIALA”, DERULATA IN CADRUL SUBACT. 7.5:

·  pana in 13 septembrie 2013 – Definitivarea Ghidului de campanie si a anexelor aferente

·  pana in 12 septembrie 2013 – publicare anunt pe site-ul proiectului, la Centrul Interregional de Antreprenoriat Social, BAAS Sud-Muntenia, Centrul Regional de Antreprenoriat Social si BAAS Bucuresti – Ilfov.

·  16 septembrie – 04 noiembrie 2013– Inscriere particpanti, elaborare planuri de afaceri pentru economie sociala si depunerea acestora (cu sprijinul expertilor BAAS Sud-Muntenia si BAAS Bucuresti-Ilfov.· 

·  5 noiembrie - 14 noiembrie 2013: Evaluare si selectie planuri de afaceri in economia sociala depuse de catre participanti si publicarea rezultatelor prefinale.

·  18 noiembrie 2013: termen limita pentru depunerea unor eventuale contestatii

·  19 noiembrie 2013: Termen solutionare contestatii si publicare rezultate finale

·  20 noiembrie - 27 noiembrie : intalniri de lucru cu persoanele castigatoare in vederea definitivarii campaniei si realizarii situatiilor finale, in perspectiva infiintarii IES

·  28 noiembrie - 05 decembrie: demarare si infiintare IES (in cadrul subact. 8.1)

CONDITII DE PARTICIPARE:

-  participantii trebuie sa faca parte din grupul tinta inregistrat in proiect, din categoriile:

  • persoane de etnie roma
  • persoane cu dizabilitati
  • persoane care locuiesc in comunitati izolate
  • persoane care sunt afectate de alte vulnerabilitati (conform criteriilor prevazute in cadrul proiectului RIES)

-  participantii trebuie sa fie inregistrate in proiect, de preferat sa fi absolvit si masura de formare profesionala organizata in cadrul proiectului RIES, masura ce a vizat Antreprenoriatul in Economie Sociala.

-  persoanele inregistrate in proiect trebuie sa nu isi fi schimbat statulul de grup tinta, fata de cel de la data la care au fost inregistrate.

-  persoanele care se incadreaza la primele trei criterii si care doresc sa participe la aceasta sesiune de campanie, trebuie sa contacteze expertii BAAS din regiunea in care aplica si sa depuna o cerere de inscriere.

Informatii suplimentare privind sesiunea 2 a campaniei „Idei pentru Intreprinderi de Economie Sociala” se pot obtine de la urmatoarele adrese:

·pentru regiunea Sud-Muntenia:

Centrul Interregional de Antreprenoriat Social: Comuna Rucar, satul Saticu de Jos, Com. Rucar, jud. Arges

Sediul AEDU: Str. Mihai Eminescu Nr. 2, Mun. Campulung, jud. Arges.

·pentru regiunea Sud-Est:

Centrul Regional de Antreprenoriat Social reg. Sud-Est: Str. Heracleea nr. 27, Com. Jurilovca, jud. Tulcea

·pentru regiunea Bucuresti-Ilfov:

Centrul Regional de Antreprenoriat Social reg. Bucuresti-Ilfov: Str. Barierei nr. 13, sector 1, Bucuresti

Biroul de Asistenta in Antreprenoriat Social: Str. Scarlatescu Nr. 22, Sector 1, Bucuresti


De asemenea, alte informatii suplimentare pot fi solicitate si pe adresa de e-mail: ries@economie-sociala.org