INVESTESTE IN OAMENI!
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013”
Economia
sociala este peste tot,
pentru oricine, oricand.
facebook
facebook
youtube
youtube
Economia sociala este peste tot, pentru oricine, oricand
02/12/2013

Conferinta finala a proiectului RIES


Investeste în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 6 “ Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de intervenţie 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale” 
POSDRU/84/6.1./S/53606 “RIES – Rețeaua incubatoarelor de economie socială – abordare strategică a dezvoltării resurselor umane“


În data de 12 decembrie 2013, în Aula Magna a Academiei de Studii Economice Bucureşti, începând cu orele 9:30,Asociaţia Europa pentru Dezvoltare Umană organizează conferinţa de finalizare a proiectului strategic “RIES - Reţeaua incubatoarelor de economie socială - abordare strategică a dezvoltării resurselor umane“, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

La eveniment este asteptata participarea:

- Dl. Codrin SCUTARU  - Secretar de Stat, Ministerul Muncii Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstnice

- E.S. Dr. João-Bernardo WEINSTEIN, Amabasador Extraordinar și Plenipotențiar, Ambasada Portugaliei în România

- Prof. univ. Dr. Nicolae ISTUDOR- Prorector, Academia de Studii Economice, București

- Dl. Cristian ABABEI, Director General, AMPOSDRU, Ministerul Muncii Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstnice

Proiectul a fost derulat pentru o perioadă de 36 de luni în regiunile de dezvoltare Bucureşti – Ilfov, Sud Muntenia, Sud - Vest Oltenia, Sud – Est şi a vizat măsuri inovative de dezvoltare a Economiei Sociale în România, în sprijinul direct și nemijlocit al unor categorii de persoane vulberabile, dezavantajate din punct de vedere social și economic.

În cadrul conferinţei vor fi prezentate rezultatele proiectului, obtinute la finalul perioadei de implementare, printre care:

· Elaborarea unui set de studii, cercetari si analize privind stadiul si potentialul de dezvoltare a Economiei Sociale in Romania, cu o atentie deosebita acordata caracteristicilor persoanelor vulnerabile, dezavantajate.

· Crearea unui Corp de specialişti (200) şi formatori (100) în economie socială in perspectiva infiintarii unei Retele de tip Comunitate de Practica pentru Economia Sociala

· Informarea si constientizarea interregionala a unui numar de 500 de persoane din categorii vunerabile

· Orientarea si consilierea profesionala a unui numar de 320 de persoane vulnerabile

· Formarea si certificarea a 120 de persoane din categoria grupuri vulnerabile în domeniul antreprenoriatului în economie socială

· Asigurarea unui stagiu de pregătire într-un stat membru al U.E. (Portugalia) pentru 60 participanţi din categoria formatori şi specialişti implicati in economia sociala

· Asigurarea unui stagiu de pregătire într-un stat membru al U.E. (Portugalia) pentru 17 participanţi din categoria persoane vulnerabile, sprijinite sa devina antreprenori in economie sociala

· Elaborarea unui Cadru general de Orientărilor privind Dezvoltarea Economiei Sociale în România

· Infiintarea unei structuri integrate de sprijin pentru integrarea sociala si profesionala activa a categoriilor de persoane vulnerabile, dezavantajate, sub forma unei Retele Interregionale de Centre de Asistenta in Antreprenoriat Social si Incubatoare Regionale de Economie Sociala, in regiunile Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Bucuresti-Ilfov si Sud-Est

· Înfiinţarea a 24 de structuri de economie socială în regiunile Sud Muntenia, Bucuresti-Ilfov, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, asistate in cadrul Incubatoarelor Regionale de Economie Sociala

· Crearea a 62 de noi locuri de muncă in structuri de economie sociala

· Angajarea unui numar de 62 de persoane vulnerabile, dezavantajate in locuri de munca noi create in structuri de economie sociala la nivelul celor 4 regiuni.

· Implementarea unui program complex de dezvoltare a competentelor si abilitatilor practice, in cadrul Incubatoarelor Regionale de Economie Sociala, pentru definitivarea integrarii sociale si profesionale active, a persoanelor vulnerabile din structurile de economie sociala nou infiintate.

Asociaţia Europa pentru Dezvoltare Umană, în calitate de beneficiar, a derulat proiectul cu sprijinul celor 4 parteneri naţionali, respectiv: SC Competitive in Business&Consulting SRL, Academia de Studii Economice, SC Cardinal Jobs SRL, SC Synthesis Management Consultants SMC SRL şi FEPSET (Fundação Escola Profissional de Setúbal) Portugalia .

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0372 876 127; persoane de contact: Alexandra Tănasie – expert informare și publicitate și Catrinel Mocanu – expert asistent informare și publicitate, sau pe pagina web a proiectului:www.economie-sociala.org